Freelance SAP Konsulent

Som teknisk løsnings arkitekt med mere end 25 års erfaring, hjælper jeg primært danske kunder med design af vedligeholdelses venlige løsninger indenfor SAP i roller som:

Teknisk Løsnings Arkitekt:

 • Løsningsarkitektur, brug af arkitektur modeller som SAP Technical Architecture Model (TAM), Unified Modeling Language (UML),Fundamental modeling concepts(FMC), Archimate og ARIS.
 • Sikkerhed,  autorisationer, cybersecurity og risikostyring.
 • Programmeringsstandard, integrationsstandard, vejledninger, metoder, infrastruktur, arkitektur og mønstre for applikationsdesign,  kommunikationsdesign og integrationsdesign.
 • Praktisk brug af Archimate, ARIS, procesdiagrammerne EPC / BPMN anvendt i ASAP og SAP Activate.
 • Dokumentationsmodeller med brug af ASAP, SAP Activate, Design Thinking, DevOps.
 • Review og vurdering af kildekode, herunder brug og opsætning af ABAP Test Cockpit (ATC), UPL, Code Review, CCLM Custom Code LiveCycle Management, CDMC Custom Code Management Cockpit, Code Review, måling af standardiseringskvaliteten, ATC-opsætning, udførelse, overvågning og administration inklusive detaljeret analyse og anbefalinger for forbedret kode kvalitet inkl. rådgivning om udfasning.
 • SAP HANA og SAP S/4Hana Compliance analyse.
 • SAP Hanaficering, altså klargøring af egenudviklet kode til HANA og S/4HANA .
 • Integrations mønstre og design af integrationsløsninger mellem SAP og Non-SAP applikationer via de muligheder der stilles til rådighed i SAP.

Lead Udvikler:  

 • Estimering, analyse, design, konstruktion, performance tuning
 • ABAP OO med designpatterns og klassehierarkier
 • Design af package hierarkier
 • OData, REST og Soap webservices
 • Enhancement design
 • Fiori design
 • Transportsystem
 • BPM, BPMN, EPC
 • Database modellering
 • Videns deling
 • Hvordan undgår man modifikationer

ABAP Udvikler

 • ABAP, ABAP Objects, Design Patterns, Reports, interfaces, integration, konvertering, migrering, opgradering, batch og online processing.
 • Process og event handling.
 • EDI / ALE IDOC
 • Desktop Integration
 • SAPOffice
 • SAP Fiori, OData og front-end udvikling
 • Web services: SOAP, REST, OData, provider og consumer
 • BRF+
 • Alle standard moduler (FI, CO, MM, SD, AM, PM, PP, PS, BC, QM, HR) samt industriløsninger som IS-OIL, IS-U, APO. SAP ERP, SAP CRM, DFPS, SAP Solution Manager.