Warning: The magic method Footer_Putter_Plugin::__wakeup() must have public visibility in /customers/8/2/c/bgs.dk/httpd.www/wp-content/plugins/footer-putter/classes/class-plugin.php on line 70 Betingelser for brug – BGS Consulting ApS

Betingelser for brug

Aftale med brugsvilkår

Disse brugsbetingelser (“brugsbetingelserne”) gælder for BGS-webstedet på http: /www.bgs.dk og alle tilknyttede sider, der er linket til https://www.bgs.dk af BGS, dets datterselskaber og tilknyttede virksomheder, herunder BGS-websteder rundt om i verden (samlet kaldet “webstedet”). Webstedet tilhører BGS Consulting ApS. (“BGS”) og dets licensgivere. Ved at bruge siden, accepterer du disse brugsbetingelser; HVIS DU IKKE ER ENIGE, BRUG IKKE SIDEN.

BGS forbeholder sig ret til efter eget skøn til enhver tid at ændre, ændre, tilføje eller fjerne dele af disse brugsvilkår. Det er dit ansvar at kontrollere disse brugsbetingelser med jævne mellemrum for ændringer. Din fortsatte brug af webstedet efter offentliggørelse af ændringer vil betyde, at du accepterer og accepterer ændringerne. Så længe du overholder disse brugsbetingelser, giver BGS dig et personligt, ikke-eksklusivt, ikke-overførbart, begrænset privilegium til at komme ind og bruge webstedet.

Ejerskab af webstedsindhold

Al tekst, grafik, brugergrænseflader, visuelle grænseflader, fotografier, varemærker, logoer, lyde, musik, illustrationer og computerkode (samlet, “Indhold”), inklusive men ikke begrænset til design, struktur, valg, koordination, udtryk, ” look and feel ”og arrangement af sådant indhold, der findes på webstedet, ejes, kontrolleres eller licenseres af eller til BGS og er beskyttet af handelsdrag, copyright, patent- og varemærkelovgivning og forskellige andre intellektuelle ejendomsrettigheder og urimelig konkurrencelovgivning.

Bortset fra som udtrykkeligt angivet i disse brugsbetingelser, må ingen dele af webstedet og intet indhold kopieres, reproduceres, genudgives, uploades, indsendes, offentligt vises, kodes, oversættes, transmitteres eller distribueres på nogen måde (inklusive “spejling”) til enhver anden computer, server, websted eller andet medium til offentliggørelse eller distribution eller til enhver kommerciel virksomhed uden BGS udtrykkelige forudgående skriftlige samtykke.

Du må bruge oplysninger om BGS-produkter og -tjenester (såsom datablade, vidensbaseartikler og lignende materialer), som BGS med vilje stiller til rådighed til download fra webstedet, forudsat at du (1) ikke fjerner noget proprietært meddelelsessprog i alle kopier af sådanne dokumenter, (2) bruger kun sådanne oplysninger til dit personlige, ikke-kommercielle informationsformål og må ikke kopiere eller poste sådanne oplysninger på nogen netværkscomputer eller udsende dem i nogen medier, (3) foretage ingen ændringer til sådanne oplysninger, og (4) fremsætter ingen yderligere erklæringer eller garantier i forbindelse med sådanne dokumenter.

Din brug af webstedet

Du må ikke bruge nogen “deep-link”, “page-scrape”, “robot”, “spider” eller anden automatisk enhed, program, algoritme eller metode eller lignende eller tilsvarende manuel proces til at få adgang til, erhverve, kopiere eller overvåge enhver del af webstedet eller ethvert indhold eller på nogen måde reproducere eller omgå navigationsstrukturen eller præsentationen af ​​webstedet eller ethvert indhold for at opnå eller forsøge at få materiale, dokumenter eller information på nogen måde, der ikke med vilje er gjort tilgængelig via Websted. BGS forbeholder sig ret til at forhindre enhver sådan aktivitet.

Du må ikke forsøge at få uautoriseret adgang til nogen del eller funktion af webstedet eller andre systemer eller netværk, der er forbundet til webstedet eller til nogen BGS-server eller til nogen af ​​de tjenester, der tilbydes på eller gennem webstedet, ved hacking, adgangskode “Minedrift” eller andre ulovlige midler.

Du må ikke undersøge, scanne eller teste sårbarheden på webstedet eller noget netværk, der er forbundet med webstedet, og ikke krænke sikkerheds- eller godkendelsesforanstaltningerne på webstedet eller noget netværk, der er forbundet med webstedet. Du må ikke vende opslag, spore eller søge at spore oplysninger om nogen anden bruger af eller besøgende på webstedet eller nogen anden kunde hos BGS, herunder enhver BGS-konto, der ikke ejes af dig, til dens kilde eller udnytte webstedet eller enhver tjeneste eller information, der stilles til rådighed eller tilbydes af eller gennem webstedet, på nogen måde, hvor formålet er at afsløre enhver information, inklusive men ikke begrænset til personlig identifikation eller information, bortset fra dine egne oplysninger, som fastsat af webstedet.

Du accepterer, at du ikke vil foretage dig nogen handling, der pålægger en urimelig eller uforholdsmæssig stor belastning på infrastrukturen på webstedet eller BGS’s systemer eller netværk eller systemer eller netværk, der er forbundet til webstedet eller til BGS.

Du accepterer ikke at bruge nogen enhed, software eller rutine til at forstyrre eller forsøge at forstyrre den korrekte funktion af webstedet eller transaktioner, der udføres på webstedet eller nogen anden persons brug af webstedet.

Du må ikke smede overskrifter eller på anden måde manipulere identifikatorer for at skjule oprindelsen til enhver besked eller transmission, du sender til BGS på eller gennem webstedet eller enhver tjeneste, der tilbydes på eller gennem webstedet. Du må muligvis ikke foregive, at du er, eller at du repræsenterer en anden, eller efterligne nogen anden person eller enhed.

Du må ikke bruge webstedet eller noget indhold til noget formål, der er ulovligt eller forbudt i henhold til disse brugsvilkår, eller til at anmode om udførelse af ulovlig aktivitet eller anden aktivitet, der krænker BGS eller andres rettigheder.

Betingelser for køb

Yderligere vilkår og betingelser kan gælde for køb af varer eller tjenester og for specifikke dele eller funktioner på webstedet, herunder konkurrencer, kampagner eller andre lignende funktioner, som alle vilkår er en del af disse brugsvilkår ved denne reference. Du accepterer at overholde sådanne andre vilkår og betingelser, herunder hvor det er relevant, hvilket repræsenterer, at du er tilstrækkelig lovlig til at bruge eller deltage i en sådan tjeneste eller funktion. Hvis der er en konflikt mellem disse brugsvilkår og de vilkår, der er offentliggjort for eller finder anvendelse på en bestemt del af webstedet eller for enhver tjeneste, der tilbydes på eller gennem webstedet, skal sidstnævnte vilkår kontrollere med hensyn til din brug af den del af Websted eller den specifikke tjeneste.

BGS’s eventuelle forpligtelser med hensyn til dets produkter og tjenester er udelukkende reguleret af de aftaler, i henhold til hvilke de leveres, og intet på dette websted skal fortolkes for at ændre sådanne aftaler.

BGS kan når som helst foretage ændringer af produkter eller tjenester, der tilbydes på webstedet, eller til de gældende priser for sådanne produkter eller tjenester uden varsel. Materialet på webstedet med hensyn til produkter og tjenester kan være forældet, og BGS forpligter sig ikke til at opdatere materialet på webstedet med hensyn til sådanne produkter og tjenester.

Kontosikkerhed og adgangskoder

Visse funktioner eller tjenester, der tilbydes på eller gennem webstedet, kan kræve, at du åbner en konto (herunder opsætning af et BGS-id og en adgangskode). Du er fuldt ansvarlig for at opretholde fortroligheden af ​​de oplysninger, du har til din konto, inklusive din adgangskode, og for enhver aktivitet, der forekommer under din konto som et resultat af, at du ikke holder disse oplysninger sikre og fortrolige. Du accepterer straks at underrette BGS om enhver uautoriseret brug af din konto eller adgangskode eller ethvert andet sikkerhedsbrud. Du kan holdes ansvarlig for tab, der opstår af BGS eller enhver anden bruger af eller besøgende på webstedet på grund af en anden bruger dit BGS-id, din adgangskode eller din konto som et resultat af, at du ikke holder dine kontooplysninger sikre og fortrolige.

Du må ikke bruge nogen andens BGS ID, adgangskode eller konto på noget tidspunkt uden udtrykkelig tilladelse og samtykke fra indehaveren af ​​det BGS ID, adgangskode eller konto. BGS kan ikke og er ikke ansvarlig for tab eller skader, der opstår som følge af din manglende overholdelse af disse forpligtelser.

Privatliv

BGS ‘fortrolighedspolitik gælder for brug af dette websted, og dets vilkår er en del af disse brugsbetingelser. Derudover ved at bruge webstedet accepterer og accepterer du, at internetoverførsler aldrig er helt private eller sikre. Du forstår, at enhver besked eller information, du sender til webstedet, kan læses eller opfanges af andre, selvom der er en særlig meddelelse om, at en bestemt transmission (for eksempel kreditkortoplysninger) er krypteret.

Links til andre Sites og til BGS Site

Dette websted kan indeholde links til andre uafhængige tredjeparts websites (“sammenkædede websteder”). Disse sammenkædede websteder leveres udelukkende som en bekvemmelighed for vores besøgende. Sådanne sammenkædede websteder er ikke under BGS kontrol, og BGS er ikke ansvarlig for og støtter ikke indholdet af sådanne sammenkædede websteder, herunder information eller materiale indeholdt på sådanne sammenkædede websteder. Du bliver nødt til at træffe din egen uafhængige vurdering af din interaktion med disse sammenkædede websteder.

Ansvarsfraskrivelse

BGS lover ikke, at webstedet, noget indhold, service eller funktion på webstedet vil være fejlfrit eller afbrudt, eller at eventuelle fejl vil blive rettet, eller at din brug af webstedet vil give specifikke resultater. Webstedet og dets indhold leveres på en “som den er” og “som tilgængelig”. Alle oplysninger på webstedet kan ændres uden varsel. BGS kan ikke sikre, at filer eller andre data, du kan downloade fra webstedet, er fri for vira eller forurening eller destruktive funktioner. BGS fraskriver sig alle udtrykkelige eller anvendte garantier, herunder garantier for nøjagtighed, ikke-krænkelse, salgbarhed og egnethed til et bestemt formål. BGS fraskriver sig ethvert ansvar for handlinger, undladelser og adfærd fra tredjeparter i forbindelse med eller relateret til din brug af webstedet og / eller BGS-tjenester. Du påtager dig det fulde ansvar for din brug af webstedet og eventuelle linkede sider. Dit eneste middel mod BGS for utilfredshed med webstedet eller ethvert webstedsindhold er at stoppe med at bruge webstedet eller sådant indhold. Denne begrænsning af lettelse er en del af aftalen mellem parterne.

Ovenstående ansvarsfraskrivelse gælder for skader, erstatningsansvar eller skader forårsaget af manglende ydeevne, fejl, udeladelse, afbrydelse, sletning, defekt, forsinkelse i drift eller transmission, computervirus, kommunikationslinjefejl, tyveri eller ødelæggelse af eller uautoriseret adgang til, ændring af eller brug, hvad enten det er til misligholdelse, erstatning, uagtsomhed eller anden handling.

BGS forbeholder sig ret til at gøre et af følgende til enhver tid uden varsel:

(1) til at ændre, suspendere eller afslutte driften af ​​eller adgangen til webstedet eller en hvilken som helst del af webstedet, uanset årsag;

(2) at ændre eller ændre webstedet eller en hvilken som helst del af webstedet og eventuelle gældende politikker eller vilkår; og

(3) for at afbryde driften af ​​webstedet eller en hvilken som helst del af webstedet efter behov for at udføre rutinemæssig eller ikke-rutinemæssig vedligeholdelse, fejlkorrektion eller andre ændringer.

Ansvarsbegrænsning

Bortset fra hvor det er forbudt ved lov, er BGS under ingen omstændigheder ansvarlig overfor dig for nogen indirekte, følgeskabende, eksemplarisk, tilfældig eller strafbar skade, inklusive tabt fortjeneste, selvom BGS er blevet underrettet om muligheden for sådanne skader.

Hvis BGS, uanset de øvrige bestemmelser i disse brugsvilkår, anses for at være ansvarlig over for dig for skader eller tab, der opstår på grund af eller på nogen måde er forbundet med din brug af webstedet eller noget indhold, er BGS’s ansvar intet begivenhed overstiger det største af (1) det samlede antal abonnementsgebyrer eller lignende gebyrer med hensyn til enhver tjeneste eller funktion på eller på webstedet, der er betalt i de seks måneder før datoen for det oprindelige krav mod BGS (men ikke inklusive købet pris for BGS hardware- eller softwareprodukter eller ethvert BGS Care eller lignende supportprogram) eller (2) DK1.000,00. Nogle jurisdiktioner tillader ikke ansvarsbegrænsninger, så den foregående begrænsning gælder muligvis ikke for dig.

Skadesløsholdelse

Du accepterer at skadesløse og holde BGS, dets ledelse, direktører, aktionærer, forgængere, efterfølgere i interesse, medarbejdere, agenter, datterselskaber og tilknyttede virksomheder, uskadelige over for ethvert krav, tab, erstatningsansvar, krav eller udgifter (inklusive advokatsalær), fremsat mod BGS fra enhver tredjepart på grund af eller som følge af eller i forbindelse med din brug af webstedet.

Overtrædelse af brugsvilkårene

BGS kan videregive alle oplysninger, vi har om dig (inklusive din identitet), hvis vi finder ud af, at sådan videregivelse er nødvendig i forbindelse med enhver efterforskning eller klage vedrørende din brug af webstedet, eller for at identificere, kontakte eller anlægge sag mod en person, der kan være forårsager skade på eller indblanding i (enten bevidst eller utilsigtet) BGS rettigheder eller ejendom eller rettigheder eller ejendom for besøgende på eller brugere af webstedet, herunder BGS kunder. BGS forbeholder sig til enhver tid retten til at videregive alle oplysninger, som BGS finder nødvendige for at overholde gældende lovgivning, forskrifter, juridiske processer eller regeringsanmodninger. BGS kan også videregive dine oplysninger, når BGS bestemmer, at gældende lovgivning kræver eller tillader sådan videregivelse, herunder udveksling af oplysninger med andre virksomheder og organisationer med henblik på beskyttelse af svig.

Du anerkender og accepterer, at BGS kan bevare enhver transmission eller kommunikation fra dig med BGS via webstedet eller enhver tjeneste, der tilbydes på eller gennem webstedet, og kan også videregive sådanne data, hvis det kræves i henhold til lov eller BGS bestemmer, at sådan bevarelse eller videregivelse er med rimelighed nødvendigt for

(1) at overholde juridisk proces,

(2) håndhæve disse brugsvilkår,

(3) svare på krav om, at sådanne data krænker andres rettigheder, eller

(4) beskytte rettigheder, ejendom eller personlig sikkerhed BGS, dets medarbejdere, brugere af eller besøgende på webstedet og offentligheden.

Du accepterer, at BGS efter eget skøn og uden forudgående varsel kan opsige din adgang til webstedet og / eller blokere din fremtidige adgang til webstedet, hvis vi finder ud af, at du har overtrådt disse brugsvilkår eller andre aftaler eller retningslinjer, der kan være forbundet med din brug af webstedet. Du accepterer også, at enhver overtrædelse fra dig af disse brugsbetingelser vil udgøre en ulovlig og uretfærdig forretningsskik og vil forårsage uoprettelig skade på BGS, for hvilke økonomiske skader ville være utilstrækkelige, og du giver samtykke til, at BGS opnår enhver påbudsmæssig eller retfærdig lettelse, som BGS finder det nødvendigt eller passende under sådanne omstændigheder. Disse retsmidler er i tillæg til andre retsmidler, BGS måtte have ved lov eller i egenkapital.

Du accepterer, at BGS efter eget skøn og uden forudgående varsel kan opsige din adgang til webstedet af årsag, som inkluderer (men ikke er begrænset til)

(1) anmodninger fra retshåndhævende myndigheder eller andre offentlige organer,

(2) anmodning fra dig (selvinitieret kontosletning),

(3) afbrydelse eller væsentlig ændring af webstedet eller enhver tjeneste, der tilbydes på eller gennem webstedet, eller

(4) uventede tekniske problemer eller problemer.

Hvis BGS tager retslige skridt mod dig som et resultat af din overtrædelse af disse brugsvilkår, er BGS berettiget til at inddrive fra dig, og du accepterer at betale alle rimelige advokatgebyrer og omkostninger ved en sådan handling ud over enhver anden fritagelse tildelt BGS.

Du accepterer, at BGS ikke hæfter over for dig eller nogen tredjepart for opsigelse af din adgang til webstedet som følge af overtrædelse af disse brugsbetingelser.

Konfliktløsning

Du accepterer, at alle forhold, der vedrører din adgang til eller brug af webstedet, inklusive alle tvister, vil være underlagt dansk lovgivning uden hensyn til dets lovvalgsbestemmelser. Du accepterer den personlige jurisdiktion fra og værneting i danske domstole og giver afkald på enhver indsigelse mod sådan jurisdiktion eller mødested. Den foregående bestemmelse om mødested gælder ikke, hvis du er en forbruger baseret i Den Europæiske Union. Hvis du er forbruger med base i Den Europæiske Union, kan du fremsætte krav ved domstolene i det land, hvor du bor. Ethvert krav i henhold til disse brugsbetingelser skal indgives inden for et (1) år efter, at sagens sag opstår, eller et sådant krav eller en årsag til handling er spærret. Krav fremsat under de separate købsbetingelser for varer og tjenester er ikke underlagt denne begrænsning. Der kan ikke søges eller modtages inddrivelse for andre skader end udgifter, undtagen at den fremherskende part har ret til omkostninger og advokatsalærer. I tilfælde af uenighed eller tvist mellem BGS og dig som følge af eller i forbindelse med din brug af webstedet, skal parterne straks og i god tro forsøge at løse en sådan tvist. Hvis vi ikke er i stand til at løse en sådan tvist inden for en rimelig tid (ikke overstige tredive (30) dage), kan hver af parterne underkaste en sådan kontrovers eller tvist til mægling. Hvis tvisten ikke kan løses ved mægling, skal parterne frit forfølge enhver ret eller afhjælpning, de har i henhold til gældende lov.

Annulleret hvor det er forbudt

BGS administrerer og driver https://www.bgs.dk siden fra sin placering på Kærmindevej 3, 3500 Værløse, Danmark; andre BGS-websteder kan administreres og drives fra forskellige steder uden for Danmark. Selvom webstedet er tilgængeligt over hele verden, er ikke alle funktioner, produkter eller tjenester, der diskuteres, henvises til, leveres eller tilbydes via eller på webstedet, tilgængelige for alle personer eller på alle geografiske placeringer eller passende eller tilgængelige til brug uden for Danmark. BGS forbeholder sig ret til efter eget skøn at begrænse leveringen og mængden af enhver funktion, et produkt eller en tjeneste til enhver person eller geografisk område. Ethvert tilbud til enhver funktion, produkt eller service, der foretages på webstedet, er ugyldigt, hvor det er forbudt. Hvis du vælger at få adgang til webstedet uden for Danmark, gør du det på eget initiativ, og du er eneansvarlig for at overholde gældende lokale love.

Diverse

Du må ikke bruge eller eksportere eller geneksportere noget indhold eller nogen kopi eller tilpasning af sådant indhold eller noget produkt eller en tjeneste, der tilbydes på webstedet, i strid med gældende eksportlove eller -regler i Danmark.

Hvis nogen af ​​bestemmelserne i disse brugsbetingelser anses for at være ugyldige eller ikke kan håndhæves af en domstol eller anden domstol med kompetent jurisdiktion, skal sådanne bestemmelser begrænses eller elimineres i det mindst mulige omfang og erstattes med en gyldig bestemmelse, der bedst belyser hensigten af disse brugsbetingelser, så disse brugsvilkår forbliver i fuld kraft og virkning. Disse brugsvilkår udgør hele aftalen mellem dig og BGS med hensyn til din brug af webstedet, og alle andre skriftlige eller mundtlige aftaler eller forståelser, der tidligere eksisterede mellem dig og BGS med hensyn til sådan brug, erstattes hermed og annulleres. Bortset fra som angivet i en købsaftale, du indgår med BGS, accepterer BGS ikke nogen modtilbud til disse brugsbetingelser, og alle sådanne tilbud afvises herved kategorisk. BGS undladelse af at insistere på eller håndhæve streng overholdelse af disse brugsbetingelser skal ikke opfattes som et frafald fra BGS af nogen bestemmelse eller nogen rettighed, den har til at håndhæve disse brugsbetingelser, og heller ikke nogen adfærd mellem BGS og dig eller nogen anden part anses for at ændre enhver bestemmelse i disse brugsbetingelser. Disse brugsvilkår skal ikke fortolkes eller fortolkes for at give nogen rettigheder eller retsmidler til tredjemand.

BGS giver adgang til BGS internationale data og kan derfor indeholde referencer eller krydshenvisninger til %% ejer %% produkter, programmer og tjenester, der ikke er annonceret i dit land. En sådan henvisning betyder ikke, at BGS i dit land har til hensigt at annoncere sådanne produkter, programmer eller tjenester.

Feedback og Information

Enhver feedback, du giver på dette websted, betragtes som ikke-fortrolig. BGS kan frit bruge sådanne oplysninger på en ubegrænset basis.

Oplysningerne på dette websted kan ændres uden varsel.

Copyright BGS Consulting ApS Alle rettigheder forbeholdes.
BGS, Kærmindevej 3, 35oo Værløse

Opdateret af BGS Legal Team den 01.01.2021